Werken in de techniek
Algemene doelstelling:
• het bevorderen van inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van werknemers door om-, bij- en herscholing van werkenden en werkzoekenden

Lokale doelstellingen:
• structurele problemen in beeld brengen
• randvoorwaarden op beleidsniveau in kaart brengen
• versterken van samenwerken en uitwisseling van werknemers tussen bedrijven onderling
• vergroten van aanbod werkervaringsplaatsen en afstudeeropdrachten

Activiteiten
• bevorderen van structurele samenwerkingen tussen beroepsonderwijs, bedrijven, overheden en overige organisaties
• het in kaart brengen van vraag en aanbod
• verzorgen van randvoorwaarden op beleidsniveau
• functiegericht opleiden
• stimuleren van leermeestersituatie voor oudere werknemers
• vergroten van aanbod stage- en werkervaringsplekken
• bedrijven koppelen voor het stimuleren van uitwisseling

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Pilotproject
De technische arbeidsmarkt kampt met een capaciteitsprobleem. Voor het dichten van het gat tussen vraag en beschikbaarheid, is een aantal kansrijke ideeën. Zo kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een sleutelrol spelen. Middels omscholing of een praktijkopleiding kunnen mensen met een achterstandspositie taken die nu - onnodig - uitgevoerd worden door technisch geschoolde mensen invullen.

Niet alleen vormt deze opzet een antwoord op het tekort aan werknemers in de sectoren, ook geeft het plan door het ontstaan van (mogelijk) 100.000 arbeidsplaatsen invulling aan de gemaakte banenafspraak tussen het bedrijfsleven en de overheid. Door het bundelen van gelijksoortige initiatieven, intensief contact tussen (potentiële) partners en het aanbieden van uitvoerbare oplossingen bij het WerkgeversServicePunt, het UWV en bedrijfsscholen kan deze aanpak sectorbreed worden ingevoerd.

Ook bedrijven kunnen een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van een veerkrachtige arbeidsmarkt. Zo blijkt onder meer dat door bedrijvencombinaties in dezelfde sector gezamenlijk bedrijfsopleidingen kunnen worden geïnitieerd. Door een splitsing te maken tussen functies waarvoor een technische opleiding noodzakelijk is en functies waarbij een technische opleiding geen must is, ontstaat eveneens een nieuwe kans. Middels ‘jobcarving’ worden ongeschoolde taken samengevoegd tot een volwaardige baan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor gespecialiseerde werknemers zich kunnen toeleggen op de hoofdwerkzaamheden.
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn