Verbinden in techniek

De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en zich sterk ontwikkelend maritiem en technischgeoriënteerd bedrijfsleven. Een regio met potentie, maar ook een regio met uitdagingen. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het ontwikkelen van innovaties door het bedrijfsleven en kennisinstellingen, is behoefte aan goed opgeleide en technisch geschoolde mensen. Om mismatch op de arbeidsmarkt in de Noordkop tegen te gaan, is Tech@Connect ontwikkeld. Het initiatief van de provincie Noord-Holland biedt overheden, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere organisaties een passend podium om beter en effectiever samen te werken.

Actief handelen is noodzakelijk om de regio in de duurzame behoefte van technisch geschoolde mensen te voorzien. Zowel kwantitatief, gezien de uitstroom uit de techniek en de regio, als kwalitatief op het gebied van kennis- en competentieniveau. 
Tech@Connect biedt partners de kans vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, samen te werken in het onderwijs en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer en betere kansen. Voor een duurzame voorziening in de behoefte van de Kop van Noord-Holland en het benutten van de sterke samenleving en economische mogelijkheden van de regio.

Tech@Connect zorgt voor verbinding in techniek. Middels gerichte actielijnen wordt innovatie gestimuleerd, het bestaande bedrijfsleven ondersteund en mogelijke nieuwe ondernemers en sectoren aangemoedigd zich in de Kop van Noord-Holland te vestigen. Als sterke regio is het bieden van voldoende goed opgeleid personeel een vereiste. Het programmaplan van Tech@Connect gaat deze uitdaging aan. De Kop van Noord-Holland, samensterk.
Tegenwoordig zijn we afhankelijk van techniek. We kunnen simpelweg niet zonder. Van schroevendraaier tot boorplatform, techniek is overal. 
Algemene doelstellingen:
• profileren techniek in basisonderwijs
• profileren van desectoren techniek, maritiem en energieKiezen
Voor Techniek
De afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven is blijvend punt van aandacht. Vooral in een dynamische wereld als de techniek, waarin ontwikkelingen en innovaties elkaar snel opvolgen, is de uitdaging om bij te blijven groot. 
Algemene doelstelling:
het verder ontwikkelen van competentiegericht technisch beroepsonderwijs voor bètatechnici en vakkrachten op basis van regionale visie, in samenspraak met het bedrijfsleven

Leren in
de techniek
De technische arbeidsmarkt kampt me teen capaciteitsprobleem. Voor het dichten van het gat tussen vraag en beschikbaarheid, is een aantal kansrijke ideeën. Zo kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een sleutelrol spelen. 
Algemene doelstelling:
het bevorderen van inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van werknemers door om-, bij- en herscholing van werkenden en werkzoekenden
Werken in
de techniek
De Noordkop als kenniscentrum op het gebied van drones. Een unieke combinatie van innovatieve techniek en het benutten van reeds aanwezige faciliteiten.
Algemene doelstelling:
bevorderen van de innovatiekracht van het bedrijfsleven door kennisontwikkeling, kennisdeling en valorisatie
Innoveren in
de techniek
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn