TechniekMagazine scholen

Onderwijs, bedrijven en overheid ontwikkelen samen het techniekmagazine


Samen brengen we structureel technische opleidingen, beroepen en carrièremogelijkheden bij leerlingen onder de aandacht. Hierbij hanteren we een hele brede definitie van techniek om juist de verschillende mogelijkheden op interessegebied en opleidingsniveau te laten zien. Denk hierbij aan techniek in de industrie, bij defensie, in de agrosector, ICT en in de zorg.

OSG de Hogeberg Texel, RSG Wiringherlant Wieringerwerf, Regius College Schagen,Clusius College Schagen, Scholen aan Zee Den Helder, ROC Kop van Noord Holland,Praktijkschool de Pijler Den Helder. Ofwel alle leerlingen van het middelbaar onderwijsin de kop van Noord Holland doen mee.

Het magazine wordt gecombineerd met een digitale beroepskeuze database


Naast geschreven persoonlijke verhalen verzoeken wij bedrijven om een functiefilm af te nemen. Deze functiefilms worden geplaatst op de Tech@Connect website en het YouTube kanaal. Zo bouwen we samen een database die leerlingen en docenten kunnen gebruiken bij hun beroepsoriëntatie. De content die wordt afgenomen is rechtenvrij te gebruiken en hergebruiken. Tot slot hebben de leerlingen (eventueel op initiatief van de school) de mogelijkheid om de medewerker in de agenda en op de film direct te contacten. Zij kunnen een afspraak maken voor een presentatie of een rondleiding op het bedrijf. Door leerlingen eigenaar te maken van het organiseren van het contact worden zij gestimuleerd om over hun toekomst na te denken.
Meedoen aan het Techniekmagazine is kosteloos. Voor de functiefilm wordt een bijdrage gevraagd van 750 euro. Tech@Connect verdubbeld dat bedrag om de productiekosten dekken.
Doe mee met dit initiatief

INITIATIEFNEMER


De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en zich sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Een regio met potentie, maar ook een regio met uitdagingen. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het ontwikkelen van innovaties door het bedrijfsleven en kennisinstellingen, is behoefte aan goed opgeleide en technisch geschoolde mensen. Om mismatch op de arbeidsmarkt in de Noordkop tegen te gaan, is Tech@Connect ontwikkeld. Het initiatief van de provincie Noord-Holland biedt overheden, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere organisaties een passend podium om beter en effectiever samen te werken.
Join us Join us Join us

Aanmelden voor
dit initiatief