Om concrete doelen te stellen en te behalen, werkt Tech@Connect volgens vier actielijnen: kiezen, leren, werken en innoveren in techniek. In elke lijn is samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek van onschatbare waarde.

Een breed werkveld vraagt om eenduidelijke aanpak.

Kiezen voor techniek

Tegenwoordig zijn we afhankelijk van techniek. We kunnen simpelweg niet zonder. Van schroevendraaier tot boorplatform, techniek is overal. Om basisschooljeugd (groepen 7en 8) te laten zien hoe belangrijk techniek en wetenschap voor onze samenleving zijn, organiseert Tech@Connect 12 april 2018 het ‘PromotieEventTechniek’ in Den Helder. Tijdens het PET kunnen kinderen naast ontdekken, vooral doen. Ze verwonderen, creëren en maken kennis met de kracht van techniek. In hun directe omgeving en in de samenleving. PET Den Helder draait om de sectoren techniek, maritiem en (duurzame) energie en laat kinderen zien hoe leuk, uitdagend en innovatief techniek is.

Lees verder

Leren in de techniek

De afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven is blijvend punt van aandacht. Vooral in een dynamische wereld als de techniek, waarin ontwikkelingen en innovaties elkaarsnel opvolgen, is de uitdaging om bij te blijven groot. Door technisch beroepsonderwijs structureel in samenwerking met het bedrijfsleven te verankeren in de gehele onderwijskolom, wordt de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en MBO- en HBO-opleidingen verbeterd.

Lees verder

Werken in de techniek

De technische arbeidsmarkt kampt met een capaciteitsprobleem. Voor het dichten van het gat tussen vraag en beschikbaarheid, is een aantal kansrijke ideeën. Zo kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een sleutelrol spelen. Middels omscholing of een praktijkopleiding kunnen mensen met een achterstandspositie taken die nu - onnodig - uitgevoerd worden door technisch geschoolde mensen invullen.

Lees meer

Innoveren in de techniek

De Noordkop als kenniscentrum op het gebied van drones. Een unieke combinatie van innovatieve techniek en het benutten van reeds aanwezige faciliteiten. De Kop van Noord-Holland beschikt over een (bijna) ideale infrastructuur, een grote diversiteit aan gebruikers, trainingscentra en een luchthaven, welke de regio de kans bieden uit te groeien tot landelijke dronecampus. Van onderzoek tot ontwikkeling en van onderwijs tot innovatie.

Lees meer
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn