Vanuit de regionale bestuursopdracht ‘Match 2020’ van het stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt!’ zijn binnen vier voor de Noordkop toonaangevende sectoren - de agrarische-, zorg-, toerisme- en energiesector - diverse projecten gestart. Doel van het programma is het versterken van de lokale economie en het behouden van de Kop als aantrekkelijke regio om te wonen en werken. Geen zware structuur maar een netwerk met focus op betrokkenheid, aanwezige sterkten benutten met de inzet van in de regio sterke spelers. Alle partijen spreken elkaar aan op het realiseren van de ambitie, het bevorderen van de samenhang en de samenwerking en het verstevigen van het initiatief in de regio. Waar mogelijk lopen de partijen (tijdelijk) harder als anderen even genoodzaakt zijn om een pas op de plaats te maken. Jaarlijks checken de partijen bij elkaar of ambitie en voortgang nog actueel en met elkaar in balans zijn. Iedereen doet investeringen; dat kan in geld, in faciliteiten en ‘in kind’ zijn, steeds direct verbonden aan activiteiten. Tech@Connect richt zich, als onderdeel binnen dit programma, op het tekort aan goed opgeleid personeel.Daarbij ligt de nadruk op techniek, de maritieme sector en (duurzame) energie. Door horizontaal kennis uit te wisselen met andere projecten worden de regionale uitdagingen actief aangegaan en wordt gewerkt aan het realiseren van een goede aansluiting van het onderwijs in de Noordkop op de arbeidsmarkt.
De vier O’s - ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek - brengen binnen Tech@Connect partners samen en kiezen voor verbinding en krachtenbundeling om bij te dragen aan een duurzaam kwalitatief aanbod van personeel op de technische markt. De Kop van Noord-Holland zet de schouders eronder.

Het doel van ‘Match 2020’

Het doel van het programma ‘Match2020’ is het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop vanNoord-Holland. Door te werken aan een betere balans tussen vacatures en opleidingen in de regio en een optimale afstemming van vraag en aanbod, wordt talent behouden voor de regio. Bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid gaan met elkaar in gesprek en werken gezamenlijk aan het verder ontwikkelen van de bedrijvigheid in de Noordkop. De speerpunten binnen het programma zijn de sectoren: agribusiness, zorg, energie & duurzaamheid, maritiem & offshore, toerisme & recreatie.

links

Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn