Monteur van de Toekomst

Wilt u meewerken aan het ontwikkeltraject van de opleiding tot monteur van de toekomst?
Doe mee met dit initiatief


In de Kop van Noord-Holland is het voor bedrijven steeds lastiger om goed geschoold technisch personeel te werven. In reactie hierop hebben de Onderwijsgroep Noordwest-Holland in samenwerking met Tetrix techniekopleidingen en het TL-Netwerk de samenwerking opgezocht. Dit heeft geleid tot een concept voor een innovatieve opleiding waarbij we zij instromers de kans geven zichzelf te ontwikkelen binnen de techniek. Bent u op zoek naar medewerkers die zich gaan ontwikkelen tot de monteurs van de toekomst, dan nodigen wij u uit om te participeren in dit ontwikkeltraject.

Praktische info


MBO Mechatronica (crebo 25342 BBL)

Naast Algemeen Vormend Onderwijs (Nederlands, rekenen en burgerschap) zal de opleiding bestaan uit verschillende technische modules zoals:
- assembleren van machines en het samenbouwen van machines/mechatronische producten
- het maken van deelproducten
- onderdelen plaatsen met behulp van verbindingstechnieken
- het plegen van onderhoud
- Er is ook een mogelijkheid om aanvullende modules te volgen op het gebied van:
warmtepompen
zonnepanelen
3D printen
Soft Skills

Opleidingsduur:
24 maanden

Startdatum:
2 januari 2020

Locatie:
Techniek Campus Den Helder

Kosten:
Nog niet bekend

Meer informatie & aanmelding:
Mathusa Thuraisingam 06 11 27 47 17
mthuraisingam@rockopnh.nl

David Frederiks 06-30591004
d.frederiks@tetrixtechniek.nl

Deelnemende partners

INITIATIEFNEMER


Met meer dan 450 medewerkers verzorgen wij ieder jaar onderwijs voor zo’n 5.000 studenten en cursisten. Dat doen we vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen. Stuk voor stuk centraal gelegen en goed bereikbaar. Zo zijn we altijd dichtbij. Samenwerking in plaats van concurrentie Het ROC Kop van Noord-Holland is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in Den Helder, Schagen, Middenmeer en Den Burg. Aanleiding voor deze fusie was de realiteit van een versnipperd onderwijsaanbod in relatie tot het in die jaren door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid op het gebied van onderwijs. De onderwijsinfrastructuur in Noord-Holland dreigde aangetast te worden, iets wat alleen kon worden tegengegaan door bundeling van krachten. De vorming van één regionaal opleidingscentrum was het antwoord op deze ontwikkelingen. Op deze manier bleven zoveel mogelijk opleidingstrajecten voor de regio behouden. Samenwerking in plaats van concurrentie is een goede zet gebleken en dat geldt tot op de dag van vandaag.
Join us Join us Join us

Aanmelden voor
dit initiatief