Scholen aan Zee
Wat je ook wilt worden, wij bieden je die kans! Onze scholen bieden onderwijs aan dat aansluit bij je talenten en interesses.
Scholen aan Zee
Scholen aan Zee
www.scholenaanzee.nl


Zo leiden wij je op tot een goed ontwikkelde en zelfbewuste wereldburger met een diploma op jouw niveau.

Wij leiden leerlingen op tot goed ontwikkelde, zelfbewuste wereldburgers met een diploma op hĂșn niveau. Leerlingen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan verdere opbouw en verbetering van onze maatschappij. Hiertoe zet Scholen aan Zee zich in voor de ontwikkeling van alle talenten en hoogwaardig en uitdagend onderwijs binnen doorlopende leerlijnen en kleine en overzichtelijke eenheden.

Scholen aan Zee is als maatschappelijke onderneming naar buiten gericht. Belanghebbenden worden bij de beleidsontwikkeling en het afleggen van verantwoording over de resultaten betrokken.

Contact opnemen met Scholen aan Zee

Join us Join us Join us

Join the movement