RSG Wiringherlant
Wiringherlant is een kleinschalige, openbare scholengemeenschap voor VMBO, Havo en Atheneum; een ontmoetingsplaats waar iedereen een veilige omgeving wordt geboden. 
RSG Wiringherlant
RSG Wiringherlant
www.wiringherlant.nl

Inspirerend en grensverleggend onderwijs


Onderwijs bij RSG Wiringherlant kenmerkt zich door structuur en steun met aandacht voor de ontwikkeling en ontplooiing van de individuele leerling. Rsg Wiringherlant biedt inspirerend en grensverleggend onderwijs, waarbij de leerlingen worden voorbereid op de volgende stap in hun leven.

Regionaal, nationaal én internationaal niveau


Rsg Wiringherlant zorgt ervoor dat haar leerlingen op regionaal, nationaal én internationaal niveau hun weg in de samenleving leren te vinden.

Door het kleinschalige karakter kent de school een grote betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. De school is daarmee een belangrijke ontmoetingsplaats. We hebben een veilige leer- en werkomgeving met een continue aandacht voor verdere verbetering en optimalisering.

Contact opnemen met RSG Wiringherlant

Join us Join us Join us

Join the movement