Koninklijke Metaalunie
Koninklijke Metaalunie is met meer dan 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal.
Koninklijke Metaalunie
Koninklijke Metaalunie
metaalunie.nl


Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek van  eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.


Het individueel adviseren van leden is – naast de collectieve belangenbehartiging – één van de kerntaken van Koninklijke Metaalunie. Het aantal contacten met de adviseurs van de afdeling Ledenservice en de adviseurs in de buitendienst laat jaarlijks een stijgende lijn zien. Metaalunie biedt haar leden - in beginsel zonder verdere kosten - concrete ondersteuning bij de bedrijfsvoering door te voorzien in de behoefte aan deskundig, eerstelijns advies en praktische, juridische informatie

Contact opnemen met Koninklijke Metaalunie

Join us Join us Join us

Join the movement