ECN part of TNO
Energieonderzoek Centrum Nederland, is het belangrijkste Nederlandse onderzoeksinstituut op het gebied van energie.

ECN


Met en voor de markt ontwikkelt ECN kennis en technologie die gericht is op een transitie naar een duurzame energiehuishouding. Het hoofdkantoor is gevestigd te Petten.

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De energietransitie biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

Onze 8 innovatieprogramma’s


De ambities van ECN part of TNO zijn geformuleerd in acht samenhangende innovatieprogramma’s die aansluiten bij de energieagenda en het Regeerakkoord. ECN part of TNO streeft met deze programma’s naar een significante toename van zonnestroom, grootschalige opwekking van windstroom, een breed gedragen energietransitie, energie producerende gebouwde omgeving, CO₂-neutrale brand- en grondstoffen, CO₂-neutrale industrie en een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem. De innovatieprogramma’s van ECN part of TNO bestrijken alle relevante onderdelen van de energietransitie. Dagelijks werken er 700 toponderzoekers van ECN part of TNO aan het versnellen van de energietransitie.

Contact opnemen met ECN part of TNO

Join us Join us Join us

Join the movement