Den Helder Airport
Den Helder Airport: één van de grootste offshore helihavens van Noordwest Europa.
Den Helder Airport
Den Helder Airport
www.denhelderairport.nl

Algemene informatie


Dagelijks vervoeren helikopters offshoremedewerkers naar en van de booreilanden en olie- en gasproductieplatformen op het Nederlands Continentaal Plat.

Algemene informatie
Den Helder Airport heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een van de grootste offshorehelihavens van Noordwest-Europa. Dagelijks vervoeren helikopters offshorewerkers naar en van booreilanden en olie- en gasproductieplatformen op het Nederlands Continentaal Plat. Dit dankzij haar ideale ligging ten opzichte van de primaire olie- en gasvelden die centraal en in zuidelijke delen van de Noordzee zijn gelegen.

Hoofdstad van de Noordzee


Door de jaren heen is het aantal vliegbewegingen gestegen naar ruim 22.000 per jaar.
De laatste jaren passeren gemiddeld 140.000 passagiers per jaar de balies van Den Helder Airport. Dit betreft met name mensen die op de platformen in de Nederlandse sector van de Noordzee werken.
Op Den Helder Airport zijn dertig bedrijven gevestigd, waaronder 4 helikoptermaatschappijen. Deze bedrijven bieden gezamenlijk 500 directe arbeidsplaatsen. Den Helder Airport is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt indirect werkgelegenheid voor offshore gerelateerde bedrijven, havenbedrijven en toeleveranciers.

Den Helder Airport heeft de ambitie het aantal directe arbeidsplaatsen de komende jaren te verdubbelen. Den Helder vormt de hoofdstad van de Noordzee, het centrum van de offshore. De luchthaven vormt een belangrijke schakel in die toekomst en zal zich daarop verder ontwikkelen.
Lijndienst

Den Helder Airport is voortdurend in ontwikkeling om steeds meer een verbindende schakel te vormen tussen verschillende offshoresteden. Zo werkt de luchthaven aan een lijndienst tussen Den Helder en Aberdeen en worden eveneens contacten gelegd om een verbinding te realiseren met het Deense Esbjerg. Deze verbindingen bieden veel voordelen voor de olie- en gasindustrie, offshore windindustrie en de zakelijke markt.

Meer dan offshore
De regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord biedt echter veel meer mogelijkheden. De filevrije bereikbaarheid, uitstekende parkeerfaciliteiten en –tarieven maken Den Helder Airport zeer aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Daarnaast heeft de luchthaven vergaderfaciliteiten, een gratis Wifi-verbinding en mogelijkheden voor luchtvrachtvervoer en vliegtuigverhuur. Het restaurant is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk, waar u onder het genot van een kopje kopje koffie of een lunch kunt genieten van de bedrijvigheid op het platform.

Contact opnemen met Den Helder Airport

Join us Join us Join us

Join the movement