Innoveren in de techniek
Algemene doelstelling:
• bevorderen van de innovatiekracht van het bedrijfsleven door kennisontwikkeling, kennisdeling en valorisatie

Lokale doelstelling:
• innoveren door gebruik te maken van kennis en ervaring van zowel individuele bedrijven in de regio, als toonaangevende kennisinstituten

Activiteiten
• bevorderen van structurele samenwerking tussen (hoger)beroepsonderwijs, bedrijven, overheden en andere organisaties
• samenstellen van één onderwijsagenda voor bewezen succesvolle programma’s en Onderzoek & Ontwikkeling
• stimuleren van het delen van kennis en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen, MBO- en HBO-opleidingen en universiteiten
• stimuleren en ondersteunen bij het vermarkten van innovatieve ideeën
• bedrijven stimuleren onderzoeksopdrachten uit te zetten bij HBO-onderwijsinstellingen en universiteiten

De Kop als kenniscentrum van drones

Pilotproject
De Noordkop als kenniscentrum op het gebied van drones. Een unieke combinatie van innovatieve techniek en het benutten van reeds aanwezige faciliteiten. De Kop van Noord-Holland beschikt over een (bijna) ideale infrastructuur, een grote diversiteit aan gebruikers, trainingscentra en een luchthaven, welke de regio de kans bieden uit te groeien tot landelijke dronecampus. Van onderzoek tot ontwikkeling en van onderwijs tot innovatie.

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord onderzoekt mogelijkheden en inventariseert en stimuleert betrokken partijen bij het creëren van draagvlak voor de komst van het kenniscentrum. De dronecampus combineert opleiding en certificering, biedt oefenfaciliteiten, beheer en onderhoud en geeft invulling aan de roep om duidelijke regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van drones in Nederland.
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn