Bijeenkomsten

Bedrijven bijeenkomst 27 maart 2019

Op verzoek van een aantal ‘bedrijfsleden’ van het TL Netwerk organiseren wij speciaal voor de aangesloten bedrijven een bijeenkomst.
De slagingskans van het netwerk is in grote mate afhankelijk van de manier waarop de vertegenwoordigers van dit bedrijfsleven in gezamenlijkheid met collega-bedrijven in staat zijn de vragen en behoeftes concreet te maken met als doel gestructureerd en duurzaam betrokken te zijn bij het technisch onderwijs in de regio.

Ook deelnemen aan deze bijeenkomst? Reageer dan via de mail naar: klambregts@rockopnh.nl.
Op dinsdag 12 maart nodigen wij verschillende vertegenwoordigers van het techniekonderwijs uit voor een bijeenkomst om samen met genoemde partijen de problematiek van het technisch VMBO te bespreken.
Denk hierbij aan: leerlingenaantallen, aangeboden profielen en keuzevakken, tekort aan techniekdocenten, middelen en didactiek.
De opbrengst van deze gezamenlijke bijeenkomst zou dan moeten leiden tot een goede definiëring van de doelstellingen die we in de looptijd van het TL Netwerk willen bereiken binnen het technisch VMBO onderwijs in de regio. Vanuit deze doelstellingen kunnen we dan ook een stap zetten in het opzetten van een aantal projecten binnen de programmalijnen van het TL Netwerk.
VO-Scholen
bijeenkomst

Werkbijeenkomst 5 februari 2019

We kunnen als projectbureau TL-Netwerk terugkijken op een succesvolle eerste werkijeenkomst. De opkomst was goed en het enthousiasme groot. Alle aanwezigen waren het met elkaar eens dat er verandering 'moet' komen en dat we dit gezamelijk moeten aanpakken.

Nogmaals bedankt voor de inzet aan alle aanwezigen van deze geslaagde eerste werkbijeenkomst!
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn