NAM
De Nederlandse Aardolie Maatschappij is een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van aardgas en aardolie in Nederland en op het Nederlandse continentaal plat.


De NAM is voor de helft eigendom van het Brits-Nederlandse Shell en voor de helft van het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil.

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk NAM op. De eerste jaren wint NAM aardgas uit kleine velden. In 1959 wordt het grote Groningen-gasveld aangeboord. NAM krijgt de vergunning om dit gas te winnen. Sinds 1975 wint NAM ook offshore gas: eerst op de Noordzee, later ook in het waddengebied.Contact opnemen met NAM

Join us Join us Join us

Join the movement