03-02-2022
Ouderen willen niet weg uit hun huizen in De Schooten.

Gemeente Den Helder wordt als klaslokaal gebruikt. Studenten gaan om de tafel met bewoners uit De Schooten om de wijk socialer en minder grijs te maken. Ouderen willen er niet weg, terwijl het soms gevaarlijk is als zij er blijven wonen. Het zijn huizen waar op je oude dag ongelukken op de loer liggen.

Studenten pakken zulke maatschappelijke problemen op. Dat doen zij bij Kenniswerkplaats Den Helder. Heleen Bouwmans is projectleider bij deze Kenniswerkplaats. Wat is dat eigenlijk? ,,Dit is een leergemeenschap van allerlei verschillende partijen die werken aan complexe vraagstukken op het gebied van energie, zorg of bijvoorbeeld veiligheid”, legt Bouwmans uit. Zij vindt dat studenten zorgen voor een frisse blik. Daardoor ontstaan originele invalshoeken. ,,De gesprekken tussen bewoners uit De Schooten, studenten en professionals zijn vaak het startpunt van nieuwe inzichten. Studenten duiken er echt in. Ze groeien zelf ook enorm.’’

Marinewijk
De Schooten staat centraal tijdens dit project. Deze van oudsher marinewijk is sterk aan het vergrijzen. Drie thema’s worden daar nu opgepakt bij de Kenniswerkplaats: de groene wijk, de sociale wijk en nieuwe woonconcepten in bestaande bebouwing. Daar werken studenten Verpleegkunde, Bouwkunde en Bouwmanagement aan mee. Zij gaan de straat op om te vragen hoe mensen willen wonen in De Schooten. Uit die antwoorden blijkt dat er nogal wat eenzaamheid is in de wijk.

Een van de studenten die meewerkt is Brechje van der Veer (21). Zij is student Verpleegkunde aan de Hogeschool InHolland Alkmaar. Nu zet ze haar tanden in het project over nieuwe woonconcepten. De samenwerking vindt zij heel bijzonder. ,,Van tevoren dacht ik: Verpleegkunde en Bouwkunde: wat heeft dat nou met elkaar te maken? Uiteindelijk werd dat wel duidelijk.”
Allereerst focussen de studenten zich op ouderen die moeten verhuizen om de doorstroom te bevorderen. Volgens hen is het belangrijk dat ouderen naar een levensloopbestendige woning verkassen. Maar nu komt naar voren dat ouderen daar helemaal niet weg willen. Hun huizen in De Schooten zitten vol met dierbare herinneringen.

Laatste adem
Brechje vertelt dat ouderen in de wijk nog niet het belang inzien van hun biezen pakken naar een levensloopbestendige woning. Zij willen liever in hun huidige woning hun laatste adem uitblazen. De studenten proberen hen nu dat belang in te laten zien en hen uit te leggen welke gevaren zij lopen wanneer zij daar toch blijven wonen. ,,Ze waren erg enthousiast om met ons in gesprek te gaan over de wijk en het wonen. We merken dat veel ouderen graag een praatje willen maken. Ze hebben echt behoefte aan contact. Dat is er normaal niet zo snel tussen jongeren en ouderen”, aldus Brechje.

Wat is er nu eigenlijk voor woningconcept bedacht in die bestaande woningen in De Schooten? Het idee is om daar eengezinswoningen op te splitsen in twee huizen. Jongeren en ouderen wonen dan samen in die woningen zodat er ook meer sociale cohesie is tussen hen. Eerst wordt er een bewustwordingscampagne opgezet. Brechje heeft ontdekt dat veel ouderen professionele hulp nodig hebben bij het zoeken naar een passende woning. ,,Sommige ouderen willen wel verhuizen, maar weten simpelweg niet waar ze moeten beginnen. Hieruit is het voorstel ontstaan om een woonbeurs in winkelcentrum Schooten Plaza te organiseren. Daar kunnen bewoners kennis opdoen over diverse woonmogelijkheden. Het in gesprek gaan met elkaar, dat is zo ontzettend belangrijk.”

Bron: NHD editie Den Helder

Join us Join us Join us

Join the movement