29-11-2021
Kenniswerkplaatsen Den Helder (H5O)

KENNISWERKPLAATSEN DEN-HELDER (H5O)

ONDERNEMERS, OVERHEID EN BEWONERS WERKEN SAMEN MET STUDENTEN IN DE WIJKEN

Wat is het doel van de kenniswerkplaatsen?
Den Helder is een prachtige stad. De bewoners, de gemeentelijke organisatie en bedrijven willen samen zorg dragen voor een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van de woon- en leefomgeving. De Helderse Kenniswerkplaatsen werken hieraan in een bepaald gebied.
De omgevingsvisies kunnen gebruikt worden om input aan de vraagstukken te geven.

Vijf jaar geleden werd er een voorzichtige start gemaakt met het Thuisduinen2050 project. Samen met bewoners stelde de gemeente een omgevingsvisie op voor Huisduinen. Het samenbrengen van de verschillende partijen, waarbij de inwoners een belangrijke rol hebben of misschien wel aan het roer staan, was en is een grote uitdaging. Hoe doe je dat? Het antwoord is eenvoudig. Studenten en hun docenten mee laten denken over de uitdagingen waar we voor staan.

Hoe werken de kenniswerkplaatsen?
De kenniswerkplaats methodiek verbindt studenten, docenten, onderzoekers, werkvelddeskundigen, overheid en ondernemers met elkaar. De studenten worden ingezet om samen met de bewoners en experts een probleem of vraagstuk te onderzoeken en op te lossen. Hierdoor ontstaat een win-win situatie. Studenten zijn bezig met actuele projecten die er echt toe doen en aangesloten wijken of gebieden maken stappen richting een toekomstbestendige woon-leefomgeving.

Waar staan we nu?
De methodiek breidt zich als een olievlek uit over andere Helderse wijken. Er zijn inmiddels 3 locaties: Huisduinen, De Schooten en het Maritiem gebied bij de Port of Den Helder. Vanuit 12 verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland, ROC Kop van Noord – Holland, en Mbo Life Science uit Leeuwarden wordt er aan 6 verschillende vraagstukken gewerkt. Scholen aan Zee kijkt alvast mee en wil een volgende ronde aansluiten.
De thema’s zijn:
• Energietransitie en duurzaamheid – Hoe om te gaan met de energietransitie om van fossiele brandstof over te stappen op duurzame energie. In het Maritiem gebied wordt bijvoorbeeld
walstroom onderzocht.
• Landbouw, water en voedsel – Bijvoorbeeld het klimaat adaptief maken van de wijk de Schooten. Of het filteren van grijs water en gezonde voeding dicht bij huis telen in Huisduinen.
• Gezondheid & zorg – Onderwerpen als eenzaamheid en armoede spelen helaas nog steeds een grote rol in onze maatschappij. Hoe versterken we ontmoetingsplekken in de wijk en bevorderen we sociale cohesie?
• Wonen - Is het woningaanbod passend voor de diverse bewonersgroepen en hoe bevorderen we de doorstroom in de wijk? Herinrichting van bestaande bouw zodat bewoners lang kunnen genieten van een zo groot mogelijk woonplezier.
• Veiligheid – Dit thema is in ontwikkeling. Er wordt door de betrokken partijen gekeken naar de mogelijkheden om de jeugdoverlast te onderzoeken. Wie kan je dan beter betrekken dan de
jeugd zelf!

Hoe nu verder?
Samenwerken in een Kenniswerkplaats aan de complexe uitdagingen waar we voorstaan, vraagt om een holistische aanpak. Een waar alle deelnemers samenwerken en hun commitment tonen om al lerende te werken binnen gezamenlijk bepaalde kaders. Denk hierbij aan de situatie zoals dat bij Huisduinen de omgevingsvisie is. Daarvoor dienen we het volgende te adresseren:
• Onderwijsvernieuwing
• Bestuurlijke vernieuwing
• Wijkgerichte aanpak als uitvoeringsplatform voor omgevingsvisies en gebiedsplannen.

Ons doel is een duurzaam platform waaraan iedereen een bijdrage levert vanuit zijn eigen expertise. Waar vanuit nieuwe co creaties een even gezonde als rendabele bijdrage geleverd wordt aan onze gemeenschap en onze bedrijven.

WANT WIE WIL ER NOU NIET IN DEN HELDER WERKEN, WONEN EN LEREN?!
Ons team bestaat op dit moment uit:
De wijkteams van de Schooten en Huisduinen
• Henriëtte Weerstand-projectleider
Tech@Connect – MBO Onderwijs
• Marian Joustra-projectleider
STO – Voortgezet Onderwijs
• Jacqueline Sarton-Wijkmanager
Gemeente Den Helder
• Judith Koning-Programmamanager
Human Capital (onderwijs-arbeidsmarkt)
• Heleen Bouwmans-Projectleider
Kenniswerkplaatsmethodiek
• André Schutte-Initiatiefnemer

Foto: Peter van Aalst
Bron: Citymarketing Krant editie 45

Join us Join us Join us

Join the movement