coaching & techniek agenda

Onderwijs, bedrijven en overheid ontwikkelen samen de techniek schoolagenda.


Samen brengen we structureel technische opleidingen, beroepen en carrièremogelijkheden bij leerlingen onder
de aandacht. De agenda heeft een kaft en opmaak in de huisstijl van de school, een weekoverzicht aangevuld met unieke content van de school en persoonlijke verhalen van jonge jongens en meiden werkzaam in de techniek. Hierbij hanteren we een hele brede definitie van techniek om juist de verschillende mogelijkheden op interessegebied en opleidingsniveau te laten zien. Denk hierbij aan techniek in de industrie, bij defensie, in de agrosector, ICT en in de zorg

De agenda wordt gecombineerd met een digitale beroepskeuze database


Naast geschreven persoonlijke verhalen verzoeken wij bedrijven om een functiefilm af te nemen. Deze functiefilms worden geplaatst op de Tech@Connect website en het YouTube kanaal. Zo bouwen we samen een database die leerlingen en docenten kunnen gebruiken bij hun beroepsoriëntatie. De content die wordt afgenomen is rechtenvrij te gebruiken en hergebruiken. Tot slot hebben de leerlingen (eventueel op initiatief van de school) de mogelijkheid om de medewerker in de agenda en op de film direct te contacten. Zij kunnen (indien tijd beschikbaar) een afspraak maken voor een presentatie of een rondleiding op het bedrijf. Door leerlingen eigenaar te maken van het organiseren van het contact worden zij gestimuleerd om over hun toekomst na te denken.

Downloads:
Informatie voor scholen
Informatie voor bedrijven

INITIATIEFNEMER


De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en zich sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Een regio met potentie, maar ook een regio met uitdagingen. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het ontwikkelen van innovaties door het bedrijfsleven en kennisinstellingen, is behoefte aan goed opgeleide en technisch geschoolde mensen. Om mismatch op de arbeidsmarkt in de Noordkop tegen te gaan, is Tech@Connect ontwikkeld. Het initiatief van de provincie Noord-Holland biedt overheden, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en andere organisaties een passend podium om beter en effectiever samen te werken.
Join us Join us Join us

Aanmelden voor
dit initiatief