Nieuwsbrief

Juli 2018

Tech@Connect is hard aan het werk zich als netwerkorganisatie op het terrein van onderwijs, bedrijfsleven en kennis in de maritieme en technische sectoren in de Kop van Noord-Holland, steeds meer te manifesteren. In deze nieuwsbrief in het kort informatie over de diverse activiteiten. Schroom niet contact met mij op te nemen als u wilt reageren.

Het aantal partners van Tech@Connect zien we uitbreiden en dit zal in de komende tijd verder toenemen. Met ingang van juli is vanuit de Koninklijke Marine Michael van Alderwegen toegevoegd aan Tech@Connect. Hiermee wordt het mogelijk nog meer zaken op te pakken.

Robertjan Kemeling, programmamanager
Contact: 06-51207038 of r.kemeling@tech-connect.nl

Netwerkbijeenkomst voor opheffen mismatch op arbeidsmarkt

De technische sector is goed vertegenwoordigd in de Kop. Helaas is er een tekort aan geschikt personeel. Voor verdere innovaties en economische ontwikkeling in deze sector is het belangrijk dat er goed opgeleide mensen in de technische sector bijkomen. Daarvoor werd er op 12 juli een netwerkbijeenkomst bij de Marineclub in Den Helder georganiseerd onder de projectnaam ‘Tech@Connect’.

Tech@Connect stimuleert jongeren te kiezen voor technisch onderwijs, versterkt en verbreedt het technisch onderwijs, stimuleert mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing, versterkt innovatiekracht en stimuleert werkgelegenheid. Het doel van de bijeenkomst met vertegenwoordigers uit zowel onderwijs, bedrijfsleven als overheid was om te praten over ontwikkelingen binnen Tech@Connect, elkaar te ontmoeten en verbinding te leggen.
Een van de belangrijke pijlers van Tech@Connect is het project TL-Netwerk, geïnitieerd door het ROC Kop van Noord-Holland. In dit project gaan ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samen aan de slag om het technisch onderwijs te versterken en optimaal aan te laten sluiten bij de (veranderende) vragen uit de arbeidsmarkt.

De Kop Werkt!
Tech@Connect is een project van De Kop Werkt! Onder de naam Match2020 werkt de regio (overheid en bedrijfsleven) aan aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

TL Netwerk door ROC KvNH

Techniek Leerwerkpleinen en -straten netwerk Noord-Holland Noord

Dit project is een samenwerking van:
  • 32 bedrijven
  • Opleidingsbedrijven, Tetrix, Installatiewerk Noord Holland, Espeq
  • VO scholen
  • Gemeentes en overheden
  • ROC Kop van Noord Holland
  • HBO InHolland Alkmaar
Budget voor de komende 4 jaar: € 4.200.000

Ambities:
1. Meer jongeren die kiezen voor techniek
Jongeren enthousiasmeren voor Techniek
doorlopende leerlijnen
ondersteuning VMBO/basis scholen


2. Leven lang leren
Ontwikkelen van ‘modulair onderwijs’
3. Innovatie
Robotisering en energietransitie

Leerlijnen
  • Kiezen voor techniek
  • Leren in techniek
  • Werken in techniek
  • Innoveren in techniek
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bemensing en inrichting van het project. Na de (school-) vakantie wordt gestart met de diverse activiteiten.

Michael van Alderwegen

Vanaf 2 juli ben ik gestart als projectmanager bij Tech@Connect. Ik ben officier bij de Koninklijke Marine en wordt fulltime gedetacheerd. In mijn nieuwe functie mag ik Robertjan Kemeling ondersteunen bij het omzetten en uitvoeren van de visie van Tech@Connect in concrete projecten. Hiervoor breng ik ervaring mee vanuit diverse geïnitieerde activiteiten waaronder Rabobank GameDay en TEDxDenHelder.

Ik vind het bijzonder en voel mij bevoorrecht dat de Koninklijke Marine mij deze kans geeft. Gaaf om voor de vier Kopgemeenten in Noord-Holland o.a. jongeren te mogen enthousiasmeren voor techniek. Mocht uw organisatie meer willen weten over onze initiatieven of heeft u ideeën die u met ons zou willen oppakken dan kom ik heel graag langs voor een gesprek.Vind mij op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Michael van Alderwegen, projectmanager

HBO in De Kop van Noord-Holland

Tech@Connect ondersteunt en initieert het uitbreiden van mogelijkheden voor HBO studenten in de Kop van Noord-Holland. De ambitie is bijvoorbeeld de mogelijkheden voor stage- en afstudeeropdrachten voor (Hbo)studenten in de Kop van NH te vergroten. Daarnaast is er de wens een HBO Associate Degree Maritieme Techniek en logistiek te gaan realiseren. Het KIM neemt hierin een voortrekkersrol.

Inmiddels is ook verkenning gedaan om als Tech@Connect de samenwerking aan te gaan met TerraTechnica. TerraTechnica verbindt onderzoek, onderwijs en het praktijkveld voor innovatieve toepassingen in duurzame energie.
Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Welke mogelijkheden zijn er om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.
Met het WSP (Werkgeversservicepunt) en UWV wordt hieraan gewerkt met als doel het bedrijfsleven hierin te gaan ondersteunen.

In de komende maanden verwachten we u hierover nader te kunnen informeren.
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn