Nieuwsbrief

December 2017

Zo op de valreep van de feestdagen, hierbij weer een nieuwsbrief van de projectorganisatie Tech@Connect. Tech@Connect positioneert zich steeds meer en duidelijker als de netwerkorganisatie op het terrein van onderwijs, bedrijfsleven en kennis in de maritieme en technische sectoren in de Kop van Noord-Holland. Tech@Connect heeft inmiddels een website. De komende tijd zal die verder worden uitgebouwd als de ontmoetingsplek voor nieuwe activiteiten in de Kop van Noord-Holland.

Ik wens u mooie feestdagen en een voorspoedig 2018.
Piet Conijn, Programmamanager

Werkbezoek Gedeputeerde

Op 17 november jl. bezocht de Gedeputeerde Adnan Tekin (arbeidsmarkt) Tech@Connect in Den Helder. De Techniekcampus was gastheer.

,,Ik zou u wat meer Amsterdamse bluf en trots toewensen, zei gedeputeerde Adnan Tekin bij zijn bezoek aan de Techniek Campus. U heeft veel om trots te zijn”. Na afloop van het werkbezoek verplaatste het gezelschap zich naar het bedrijf Multimetaal waar het project ‘Uitwisseling van personeel tussen bedrijven’ werd toegelicht.

Nieuwe partners
Tijdens het werkbezoek van de Gedeputeerde werd de melding gedaan dat twaalf nieuwe partijen hebben aangegeven partner te zullen worden van Tech@Connect. Zeven van hen hebben hun handtekening gezet tijdens het bezoek van de Gedeputeerde en de anderen zullen dit op korte termijn gaan doen. Onder hen partijen als de NAM, Espeq, Installatiewerk Noord Holland, Koninklijke Metaalunie en de Rabobank NHN.
Promotie Evenement Techniek
Het Promotie Evenement (PET) op 12 april 2018 gaat door. De voorbereidingen zijn in volle gang, het ROC heeft een projectleider beschikbaar gesteld en veel bedrijven hebben op verschillende manieren hun medewerking al toegezegd. Er zijn bijdragen gevraagd bij o.a. Rabo Innovatiefonds en het Ondernemersfonds in Den Helder. Scholen in Den Helder, Texel en Hollands Kroon schrijven op dit moment al in. Voor meer informatie over PET: www.techportal.nl . Uiteraard kunnen ondernemers zich nog aanmelden voor betrokkenheid bij het project. Projectleider: Robert Jan Kemeling, telefoonnummer 06-51207038

Opleiding Scheepsbouw

Naar verwachting zal 1 februari 2018 een opleiding scheepsbouw gaan starten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (vanuit alle drie de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon en UWV). Eerdere soortgelijke opleidingen electro en logistiek werden alleen door Den Helder en UWV gevuld maar door tussenkomst van Tech@Connect zijn Damen Shipyard en Jongert jachtbouw ook aangesloten en is de instroom nu breder uit de regio.
Drones
We zien in de Kop van Noord-Holland veel kansen voor gerichte inzet van drones, zowel ten behoeve van de maritieme sector, de bouw, maar ook zeker ten behoeve van de agrarische sector (precisielandbouw).
Gesprekken worden gevoerd met geïnteresseerde partijen als DHTC, ROC, Espeq, Greenport, DHAS, Airport DH en niet te vergeten de Koninklijke Marine, NAM, Kustwacht en InHolland. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft zich opgeworpen als projectleider.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Spee.
Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn